fbpx

Integritetspolicy

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter

MindApps AB, organisationsnummer 556880-9122 (“MindApps”, “vi”, “oss”), är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för behandlingen av dina personuppgifter, såsom beskrivs i den här integritetspolicyn.

Vi bryr oss om våra användare (“användare”, “du”) och deras integritet, och åtar oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din integritet i enlighet med tillämplig lagstiftning, branschregler och andra relaterade standarder. Vi har sammanställt denna integritetspolicy för att hjälpa dig förstå hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har några frågor, funderingar eller någon begäran gällande hur vi bearbetar dina uppgifter. Skicka dessa via e-post till: [email protected].

Vilken typ av information vi samlar in om dig och varför

Det är viktigt för oss att du är medveten om vilken typ av information vi samlar in om dig, och hur detta går till. I samband med att du besöker vår webbplats eller använder våra produkter eller tjänster (nedan kallat “tjänster”) kan du direkt eller indirekt tillhandahålla oss information om dig. Uppgifterna vi samlar in om dig varierar beroende på huruvida du väljer att skapa ett konto hos MindApps eller ej. Här nedanför kan du läsa vilka uppgifter vi samlar in om dig och varför.

Om du använder våra tjänster:

Typ av information som samlas in:  IP-adress (kakor)

Vår källa: Från dig (när du använder vår webbplats).

Vilket eller vilka syften: För att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, förbättra din upplevelse generellt och tillhandahålla bättre tjänster.

Rättslig grund: I MindApps berättigade intresse, inklusive att: upprätthålla, förbättra och analysera vår webbplats, vår mobilapp och tjänsterna vid tillhandahåller; göra funktionerna på vår webbplats och i våra mobilappar smidigare; och upptäcka, förhindra och undersöka säkerhetsintrång. Om en användare inte samtycker till vår behandling av uppgifterna kan denna användare ta bort eller blockera användningen av kakor.

Typ av information som samlas in: Användar-ID, namn, enhet, kön, åldersgrupp, land, stad och användningsdata såsom språkinställningar, tillåtelse till exakt platsdata (icke-kontinuerligt), responstid för sidor, innehåll som visas för dig, nedladdningar, köp osv. Dina interaktioner med våra tjänster som sessioner som lyssnas på, besökta skärmar etc. samt tidigare erfarenheter av meditation och intresseområden.

Vår källa: Från dig (när du använder tjänster).

Vilket eller vilka syften: För att kunna tillhandahålla dig tjänsterna, underhålla tjänsterna och erbjuda en bättre personlig service, t.ex. genom att lära dig vilken typ av innehåll du kanske gillar eller inte gillar. Vi använder också denna information i marknadsföringssyfte. Vissa funktioner varierar beroende på plattform.

Vi använder exakt platsdata (icke-kontinuerlig) för att segmentera användare när vi kommunicerar med dem.

Språkinställningarna hämtas in för att avgöra på vilket språk din app ska visas för dig.

Uppgifterna om din användning av tjänsten används också för att övervaka och analysera trender och användning.

Rättslig grund: Behandlingen krävs för att MindApps ska kunna tillhandahålla dig tjänster (kontraktet i vilket den berörda personen ingår), för att exempelvis: bearbeta dina köp av eller begäran om tjänster, tillmötesgå dig om du har frågor eller någon begäran till kundtjänst, och kommunicera med dig om tjänsterna och ditt konto.

I vårt berättigade intresse, inklusive att: göra funktionerna på vår webbplats och i våra mobilappar smidigare samt upptäcka, samt för att förhindra och undersöka säkerhetsintrång samt uppdatera och förbättra vår tjänst.

För marknadsföringsändamål, MindApps förlitar sig på sitt legitima intresse, till exempel för att: utföra marknadsundersökningar med anknytning till tjänsterna och förse dig med nyheter och kampanjer.

Obs! Platsdatan fastställs på ett icke-kontinuerligt sätt. Detta betyder att det är omöjligt för MindApps att erhålla den exakta platsdatan för en användare på kontinuerlig basis.

Typ av information som samlas in: Geografisk plats

Vår källa: Från dig (när du använder tjänster).

Vilket eller vilka syften: För att optimera och förbättra din helhetsupplevelse och tillhandahålla bättre tjänster.

Rättslig grund: våra mobilappar smidigare, samt för att upptäcka, förhindra och undersöka säkerhetsintrång. Obs! Platsdatan för användare fastställs på ett icke-kontinuerligt sätt. Detta betyder att det är omöjligt för MindApps att erhålla den exakta platsdatan för användare på kontinuerlig basis.

Typ av information som samlas in: Mindfulness- minuter

Vår källa: Från dig själv (genom din användning av tjänsterna).

Vilket eller vilka syften: För att kunna dela antalet mediterade minuter (dvs. Mindfulness-minuter) som genomförts via din användning av tjänsterna med Apples HealthKit (applikationen Hälsa/Health) och/eller GoogleFit om du vill göra det.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att MindApps ska kunna tillhandahålla dig den delningsfunktion som ingår i tjänsterna (det avtal som den registrerade är part i).

Typ av information som samlas in:  Hjärtfrekens (puls)

Vår källa: Från Apple Watch genom Apples HealthKit (applikationen Hälsa/Hälsa på din telefon) och/eller GoogleFit om du väljer att dela sådana uppgifter med tjänsterna).

Vilket eller vilka syften: För att kunna visa din hjärtfrekvens under din användning av tjänsterna om du vill göra det.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att MindApps ska kunna tillhandahålla dig den funktion för visning av hjärtfrekvens som ingår i tjänsterna (det avtal som den registrerade är part i).

Typ av information som samlas in:  Enhetsinformation som hårdvarumodell, operativsystem, enhetsidentifierare och information om mobilnätverk.

Vår källa: Från dig själv (genom din användning av tjänsterna).

Vilket eller vilka syften: För att kunna lösa problem, ge support, övervaka och analysera trender och användning.

Rättslig grund: Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse att: upptäcka, förhindra eller utreda säkerhetsöverträdelser samt uppdatera och förbättra vår tjänst.


När du skapar ett konto hos MindApps samlar vi också in och behandlar följande information:

Typ av information som samlas in:  E-postadress, namn. Transaktionsinformation såsom produktbeskrivning, pris, prenumeration, tid och datum för transaktionen.

Vår källa: Dig själv eller Apple, Google eller Facebook om du väljer att logga in via dessa kanaler.

Vilket eller vilka syften: För att kunna ge dig ett konto och identifiera rätt användare, vilket gör det möjligt att skapa en säkerhetskopia för din statistik.

För marknadsföringsändamål som marknadsundersökningsaktiviteter och kampanjer via direktmarknadsföring. Du kan när som helst nå oss och begära att dina uppgifter blockeras från att användas av oss för direktmarknadsföring (klicka på opt-out-länken i ett marknadsföringsmejl från oss eller skicka ett mejl till oss på [email protected]).

Inköpsinformation behandlas för att verifiera en transaktion, lösa problem, support, övervaka och analysera trender och användning samt för marknadsföringsändamål.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att MindApps ska kunna tillhandahålla dig tjänsterna (det avtal som den registrerade är part i), t.ex. för att: svara på dina supportförfrågningar, behandla dina förfrågningar om tjänster, identifiera rätt användare, kommunicera med dig om tjänsterna och ditt konto och verifiera eventuella transaktioner som gjorts. 

Vidare baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att: upptäcka, förhindra eller utreda säkerhetsöverträdelser, samt för att uppdatera och förbättra vår tjänst.

För marknadsföringsändamålen förlitar sig MindApps på sitt legitima intresse, t.ex. för att: utföra marknadsundersökningar med anknytning till tjänsterna och förse dig med nyheter och kampanjer.

Om en användare inte samtycker till att personuppgifterna behandlas för detta ändamål kan användaren välja att avstå och MindApps kommer omedelbart att upphöra med behandlingen av uppgifterna för detta ändamål. 

 

Hur vi delar dina personuppgifter

MindApps kommer inte att dela någon information om dig med tredje part utan ditt samtycke, utom i fall då lag så kräver eller fall då detta krävs i samband med en produkt eller tjänst du har begärt eller köpt av oss.

Våra tjänsteleverantörer

Vi delar din information med tjänsteleverantörer som tillhandahåller oss stödtjänster såsom hantering av kortbetalning, webbhotell, e-postleverans, kartläggning av platser, produkt- och tjänstleverans och analytiska tjänster, CRM-system och analystjänster och -system.

GoogleFit och Apples HealthKit

Vi delar antalet mediterade minuter (dvs. Mindfulness-minuter) som genomförts via din användning av tjänsterna med Apples HealthKit (applikationen Hälsa/Health) och/eller GoogleFit om du instruerar oss att göra det. Observera att vi aldrig kommer att dela några av dina uppgifter med GoogleFit eller Apples HealthKit utan dina instruktioner. Om du bestämmer dig för att dela dina pulsdata med oss från din Apple Watch via Apples HealthKit (applikationen Hälsa på din telefon) och/eller GoogleFit kommer vi endast att använda sådana data för att visa din puls under din användning av tjänsterna och du kan vara säker på att vi aldrig kommer att dela sådana data med tredje part. 

Innan du instruerar oss att dela dina Mindfulness-minuter med en annan applikation bör du se till att läsa igenom den applikationens sekretesspolicy, eftersom all information som du har instruerat oss att dela kommer att omfattas av dessa policyer (dvs. inte längre omfattas av MindApps policy).

När lagen kräver att vi delar uppgifter

Vi kan komma att lämna ut information om lagen eller andra rättsliga förfaranden så kräver.

När du ber oss att göra det

När du använder våra tjänster kan du välja att ge oss tillåtelse eller anvisningar om att dela information om dig med andra företag, såsom leverantörer av sociala medier.

Överföring till tredje land

MindApps behandlar dina uppgifter inom EU/EES samt i tredjeländer. När uppgifterna behandlas i och därmed överförs till en destination utanför EU/EES av oss eller någon av våra leverantörer eller underleverantörer lovar vi dig att vi kommer att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå jämfört med och i linje med åtminstone den skyddsnivå som erbjuds inom EU/EES. Överföringen till tredjeländer skyddas genom att vi ingår standardavtalsklausuler med dataimportören.

Datalagring och säkerhetsåtgärder

Vi kommer att lagra dina uppgifter så länge som krävs för att tillhandahålla den tjänst som begärts av användaren eller som anges av våra behandlingssyften, som beskrivits ovan. Detta betyder bland annat att vi kommer att radera dina personuppgifter från våra databaser när en användare inte längre utnyttjar våra tjänster eller när informationen inte längre är nödvändig för syftet utifrån vilket det inhämtades. När vi lagrar dina uppgifter utifrån syften som inte är relaterade till vårt kontraktsavtal, såsom berättigade syften, lagrar vi endast uppgifterna så länge som det är nödvändigt och/eller om lag så kräver för syftet ifråga.

MindApps skyddar dina personuppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att motverka oauktoriserad åtkomst och garantera datakvalitet har MindApps implementerat strikta riktlinjer för företaget vad gäller personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Din rätt till åtkomst

Om du vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på [email protected] Vi behandlar din begäran omgående, inom högst 30 dagar. Vi tillhandahåller dig informationen utan kostnad. Önskar du att få fler kopior förbehåller vi oss rätten att debitera en rimlig avgift baserad på våra administrativa kostnader för en sådan begäran.

Din rätt till korrigering

Vi gör allt vi kan för att se till att all data vi behandlar är felfri. Om du upptäcker att vi har ofullständiga eller felaktiga personuppgifter om dig, berätta det för oss så kompletterar eller korrigerar vi informationen omgående.

Din rätt till borttagning

Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för det eller de syften utifrån vilka de inhämtades.
 • personuppgifterna används i direktmarknadsföringssyften.
 • din rättighet som individ åsidosätter vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter (där vi stödjer oss på berättigat intresse som rättslig grund).
 • behandlingen av dina personuppgifter har inte skett i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • personuppgifterna har använts till att erbjuda informationssamhällets tjänster till ett barn.

Vi kommer alltid att radera personuppgifter om det krävs för att följa lagen.

Om vi avvisar din begäran om borttagning kommer vi att tillhandahålla dig information om vår eller våra grunder för avvisningen. Sker detta kan du som individ överklaga vårt beslut till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Dataskyddsmyndigheten, www.datainspektionen.se) eller försöka genomdriva borttagningen via rättsliga medel.

Din rätt att begränsa uppgiftsbehndlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas:

 • under en viss tidsperiod som gör att vi kan bekräfta att dina personuppgifter är felfria om du invänt mot uppgiftsbehandlingen eller bestritt uppgifternas riktighet;
 • om uppgiftsbehandlingen är olaglig, du har invänt mot borttagningen av personuppgifterna och i stället begärt att uppgiftsbehandlingen ska begränsas; och/eller
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingssyftet men du kräver att vi lagrar dem för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsanspråk.

Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter såsom beskrivs ovan kommer vi att fortsätta lagra uppgifterna men inte använda dem, utom i följande fall:

 • med ditt medgivande;
 • för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsanspråk;
 • för att kunna skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter; eller
 • av skäl baserade på viktiga allmänna intressen inom EU eller en medlemsstat.

Rätten till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter på automatiskt vis med ditt medgivande som rättslig grund eller för fullgörande av ett kontrakt har du rätt att att få personuppgifterna du tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Rätten att invända

Om du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering baserat på vårt berättigade syfte (se avsnitt 3) kommer vi att upphöra med uppgiftsbehandlingen såvida vi inte kan uppvisa avgörande och berättigade skäl. Vi kan även komma att fortsätta behandla dina uppgifter om det är nödvändigt för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsanspråk.

Om vårt syfte med uppgiftsbehandlingen är direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med sådan uppgiftsbehandling med omedelbar verkan när vi tagit emot en begäran om invändning från dig, såsom beskrivs ovan.

 

Frågor och klagomål

Vi hoppas att ovanstående information är till nytta för dig och förtydligar varför och hur vi bearbetar dina personuppgifter. Har du frågor om behandlingen av dina uppgifter, kontakta oss på: [email protected]. Du har även rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet (Datainspektionen/Dataskyddsmyndigheten, www.datainspektionen.se) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

 

Den här integritetspolicyn uppdaterades senast: May 24, 2021