fbpx

Privacybeleid

Verantwoordelijke organisatie en contactgegevens

MindApps AB, corporate ID nummer 556880-9122 (“MindApps”, “wij”, “ons”) is verantwoordelijk (data controller) voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij geven om onze gebruikers (“Gebruikers”, “u”) en hun privacy en verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens en privacy te respecteren en te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de regels van de sector en andere verwante normen. Om u te helpen begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. U kunt ons altijd bereiken met vragen, verzoeken of verzoeken over zaken die verband houden met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens via e-mail naar: [email protected].

 

Welke informatie we over u verzamelen en voor welke doeleinden

Het is voor ons belangrijk dat u weet welke informatie wij over u verzamelen en hoe deze wordt verzameld. U kunt ons direct of indirect informatie over uzelf verschaffen in verband met uw bezoek aan onze website of uw gebruik van onze producten en diensten (hierna de “Diensten”). Welk soort gegevens wij over u verzamelen, hangt af van het feit of u besluit een account aan te maken bij MindApps of niet. Zie hieronder om te weten te komen welke gegevens wij over u verzamelen en voor welke doeleinden.

Als u gebruik maakt van onze Services:

Soort gegevens die worden verzameld: IP-adres (cookies)

Onze bron: Van uzelf (via uw gebruik van de website).

Ons doel/doel: Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, uw algehele ervaring te verbeteren en betere diensten te leveren.

Rechtsgrondslag: Voor het legitieme belang van MindApp, waaronder het onderhouden, verbeteren en analyseren van onze website, mobiele applicatie en de diensten die wij aanbieden, alsmede het faciliteren van de functionaliteit van onze websites en mobiele applicaties en het opsporen, voorkomen of onderzoeken van beveiligingsinbreuken. Als een gebruiker niet akkoord gaat met de verwerking van de gegevens, kan de gebruiker het gebruik van cookies wissen of blokkeren.

Soort gegevens die worden verzameld: Gebruikers-ID, naam, apparaat, geslacht, leeftijdsgroep, land, stad en gebruiksgegevens zoals taalinstellingen, exacte locatie toestemming (niet-continu), pagina responstijden, inhoud aan u getoond, downloads, aankopen etc. Uw interacties met onze Diensten zoals beluisterde sessies, bezochte schermen enz. evenals eerdere ervaring met meditatie en interessegebieden.

Onze bron: Van uzelf (via uw gebruik van de website).

Ons doel/doel: Om u te kunnen voorzien van de Diensten, de Diensten te onderhouden en om een betere gepersonaliseerde dienst aan te kunnen bieden, zoals door te leren over wat voor soort inhoud u wel of niet leuk vindt. We gebruiken deze informatie ook voor marketingdoeleinden. Sommige functies zijn verschillend afhankelijk van het platform.

We gebruiken precieze locatietoestemming (niet-continu) om gebruikers te segmenteren wanneer we met hen communiceren.

De taalinstellingen worden verzameld om te bepalen in welke taal de App voor u moet worden gepresenteerd.

De gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Dienst worden ook gebruikt om trends en gebruik te monitoren en te analyseren.

Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor MindApps om u te kunnen voorzien van de Services (het contract waarbij de betrokkene partij is) zoals: het verwerken van uw aankopen van of verzoeken om diensten, het beantwoorden van uw supportvragen en -verzoeken, het communiceren met u over de diensten en uw account.

Voor ons gerechtvaardigd belang, waaronder om:

de functionaliteit van onze websites en mobiele applicaties te vergemakkelijken en inbreuken op de beveiliging op te sporen, te voorkomen of te onderzoeken, alsmede om onze Service bij te werken en te verbeteren.

Voor marketingdoeleinden, MindApps baseert zich op haar legitieme belang zoals om: marktonderzoek uit te voeren met betrekking tot de Diensten en u te voorzien van nieuws en promoties.

Soort gegevens die worden verzameld: Geografische positie

Onze bron: Van uzelf (via uw gebruik van de website).

Ons doel/doel: Het optimaliseren en verbeteren van uw totale ervaring en het leveren van betere diensten.

Rechtsgrondslag: Voor het legitieme belang van MindApp, waaronder: het faciliteren van de functionaliteit van onze websites en mobiele applicaties en het opsporen, voorkomen of onderzoeken van beveiligingsinbreuken. Houd er rekening mee dat de geografische locatie van de Gebruiker wordt bepaald op een manier die niet continu is. Dit betekent dat het voor MindApps onmogelijk is om de exacte positie van de Gebruiker op een continue basis af te leiden.

Soort gegevens die worden verzameld: Mindfulnessminuten

Onze bron: Van uzelf (door uw gebruik van de Diensten).

Ons doel/doel: Om het aantal meditatieminuten (i.e. Mindfulness-minuten) dat via uw gebruik van de Diensten is voltooid te kunnen delen met de Apple’s HealthKit (de applicatie Hälsa/Health) en/of GoogleFit indien u dit wenst.

Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor MindApps om u te kunnen voorzien van de in de Diensten opgenomen deelfunctie (de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is).

Soort gegevens die worden verzameld: Hartslag

Onze bron: Van Apple Watch via Apple’s HealthKit (de applicatie Hälsa/Health op uw telefoon) en/of GoogleFit indien u besluit dergelijke gegevens te delen met de Diensten)

Ons doel/doel: Om uw hartslag te kunnen weergeven tijdens uw gebruik van de Diensten indien u dit wenst.

Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor MindApps om u de functie voor het weergeven van uw hartslag te kunnen bieden die is opgenomen in de Diensten (de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is).

Soort gegevens die worden verzameld: Apparaatinformatie zoals hardwaremodel, besturingssysteem, apparaatidentificaties en mobiele netwerkinformatie

Onze bron: Van uzelf (door uw gebruik van de Diensten).

Ons doel/doel: Om problemen te kunnen oplossen, ondersteuning te kunnen bieden, trends en gebruik te kunnen monitoren en analyseren.

Rechtsgrondslag: De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om: inbreuken op de beveiliging op te sporen, te voorkomen of te onderzoeken, alsmede om onze Dienst bij te werken en te verbeteren.

Wanneer u een account aanmaakt bij MindApps, verzamelen en verwerken wij ook de volgende informatie:

Soort gegevens die worden verzameld: E-mailadres, naam. Transactie informatie zoals product beschrijving, prijs, abonnement, tijd en datum van de transactie.

Onze bron: Uzelf of Apple, Google of Facebook als u ervoor heeft gekozen om via deze kanalen in te loggen.

Ons doel/doel: Om u te kunnen voorzien van een Account en om de juiste Gebruiker te identificeren, waardoor het mogelijk wordt een backup te maken voor uw statistieken.

Voor marketingdoeleinden zoals marktonderzoeksactiviteiten en promoties via direct marketing. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen en verzoeken dat uw gegevens worden geblokkeerd voor gebruik door ons voor direct marketing doeleinden (klik op de opt-out link in een marketing e-mail van ons of stuur ons een e-mail op [email protected]).

Aankoopinformatie wordt verwerkt om een transactie te verifiëren, problemen op te lossen, ondersteuning te bieden, trends en gebruik te monitoren en te analyseren en voor marketingdoeleinden.

Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor MindApps om u de diensten (de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is) te kunnen leveren, zoals: het beantwoorden van uw ondersteuningsvragen, het verwerken van uw aanvragen voor diensten, het identificeren van de juiste gebruiker, het communiceren met u over de diensten en uw account, en het verifiëren van gedane transacties.

Verder is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang om:

inbreuken op de beveiliging op te sporen, te voorkomen of te onderzoeken, alsmede om onze Dienst bij te werken en te verbeteren.

Voor de marketingdoeleinden baseert MindApps zich op haar legitieme belang zoals: het uitvoeren van marktonderzoeksactiviteiten met betrekking tot de Diensten en u te voorzien van nieuws en promoties.

Indien een Gebruiker niet akkoord gaat met de verwerking van de persoonsgegevens voor dit doel, kan de Gebruiker zich afmelden en zal MindApps onmiddellijk stoppen met de verwerking van de gegevens voor dit doel.

 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens delen

MindApps zal zonder uw toestemming geen informatie over u doorgeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is, of tenzij het noodzakelijk is in verband met een product of dienst die u bij ons heeft aangevraagd of gekocht.

Onze dienstverleners

Wij delen uw gegevens met dienstverleners die ons ondersteunende diensten leveren, zoals creditcardverwerking, website hosting, e-mail levering, locatie mapping, product- en dienstlevering, CRM-systeem en analytische diensten en systemen.

GoogleFit en Apple’s HealthKit

We delen het aantal gemediteerde minuten (d.w.z. Mindfulness-minuten) dat is voltooid via uw gebruik van de Diensten met de Apple’s HealthKit (de applicatie Hälsa/Health) en/of GoogleFit als u ons hiertoe opdracht geeft. Houd er rekening mee dat we nooit uw gegevens zullen delen met GoogleFit of Apple’s HealthKit zonder uw instructies. Als u besluit om uw hartslaggegevens met ons te delen vanaf uw Apple Watch via Apple’s HealthKit (de applicatie Hälsa/Health op uw telefoon) en/of GoogleFit, zullen wij dergelijke gegevens alleen gebruiken om uw hartslag weer te geven tijdens uw gebruik van de Services en kunt u er gerust op zijn dat wij dergelijke gegevens nooit met derden zullen delen.

Voordat u ons opdracht geeft uw Mindfulness-minuten te delen met een andere applicatie, dient u het privacybeleid van die applicatie te lezen, aangezien alle informatie die u ons heeft opgedragen te delen, onder dat beleid zal vallen (en dus niet langer onder het beleid van MindApp).

Wanneer het delen van informatie wettelijk verplicht is

We kunnen uw informatie openbaar maken als we daartoe verplicht zijn door de wet of andere juridische processen.

Wanneer u ons daarom verzoekt

Door uw gebruik van de Diensten kunt u ervoor kiezen ons toestemming te geven of ons opdracht te geven informatie over u te delen met andere bedrijven, zoals dienstverleners op het gebied van sociale media.

Overdrachten naar derde landen

Wanneer de gegevens worden verwerkt in en daarbij worden doorgegeven naar een bestemming buiten de EU/EER door ons of een van onze leveranciers of onderaannemers, beloven wij u dat wij alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en met een passend beschermingsniveau vergeleken met en in lijn met ten minste het beschermingsniveau dat binnen de EU/EER wordt geboden. De doorgifte naar derde landen wordt gewaarborgd door het aangaan van standaardcontractbepalingen met de gegevensimporteur.

Bewaring van gegevens en veiligheidsmaatregelen

Wij zullen uw gegevens bewaren gedurende de tijd die nodig is om de door de Gebruiker gevraagde of door onze doeleinden van de verwerking zoals hierboven beschreven, te leveren. Dit betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens in onze databanken zullen verwijderen wanneer een Gebruiker geen gebruik meer maakt van onze diensten of wanneer de informatie niet meer nodig is voor het doel waarvoor ze werd verzameld. Wanneer wij uw gegevens bewaren voor doeleinden die geen verband houden met onze contractuele overeenkomst, zoals voor legitieme doeleinden, bewaren wij de gegevens slechts zolang als nodig en/of wettelijk vereist is voor het betreffende doel.

MindApps beschermt uw persoonlijke gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en de juistheid van de gegevens te garanderen, heeft MindApps strikte richtlijnen voor de organisatie met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens geïmplementeerd.

 

Uw rechten

Uw recht op toegang

Als u toegang wilt krijgen tot informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op. Uw aanvraag wordt onmiddellijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, in behandeling genomen. Wij zullen u de informatie gratis ter beschikking stellen. Voor eventuele verdere kopieën behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen op basis van onze administratieve kosten voor een dergelijk verzoek.

Uw recht op correctie

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle gegevens die we verwerken accuraat zijn. Als u ontdekt dat wij onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens over u in onze administratie hebben, laat het ons dan weten en wij zullen deze informatie onmiddellijk aanvullen of corrigeren.

Uw recht op verwijdering

U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen onder de volgende omstandigheden:

 •  uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel of de doelen waarvoor we ze hebben verzameld.
 • de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.
 • uw recht als individu prevaleert boven ons rechtmatig belang om de verwerking van uw persoonsgegevens voort te zetten (waarbij wij ons beroepen op een rechtmatig belang als rechtsgrond).
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • de persoonsgegevens zijn verwerkt om diensten van de informatiemaatschappij aan te bieden aan een kind.

Wij zullen de persoonsgegevens altijd wissen indien dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Indien wij uw verzoek tot verwijdering weigeren, zullen wij u informeren over onze reden(en) voor deze weigering.

Uw recht om de verwerking te beperken

U heeft recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking of de juistheid ervan heeft betwist;
 • wanneer de verwerking onwettig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens heeft verzet en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan heeft verzocht; en/of
 • waarbij wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar door u verplicht worden de gegevens te bewaren voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens per bovenstaand punt beperken, zullen wij de gegevens alsnog opslaan maar niet anders dan gebruiken:

 • met uw toestemming;
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 • voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of
 • om redenen van groot openbaar belang van de EU of van een lidstaat.

Het recht op gegevensportabiliteit

Wanneer wij uw persoonsgegevens met uw toestemming als wettelijke basis of voor de uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen (overdraagbaarheid van gegevens).

Het recht om bezwaar te maken

Indien u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering, op basis van het doel van onze legitieme doeleinden (zie paragraaf 3), zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen. Wij kunnen de verwerking ook voortzetten indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken.

Indien ons doel voor de verwerking direct marketing is, zullen wij onmiddellijk stoppen met deze verwerking na ontvangst van een verzoek om bezwaar te maken van u hierboven.

 

Vragen en klachten

Wij hopen dat bovenstaande informatie voor u nuttig is en u uitleg geeft over waarom en hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan gerust contact met ons op via: [email protected]. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (Datainspektionen/Dataskyddsmyndigheten, www.datainspektionen.se) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2021